Име на курса Населено място Начало Край СПК
341040 Търговски представител от специалност, код 34101  Търговия на едро и дребно.“  Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 01.02.2019 30.08.2019 treta
347010 “Сътрудник по управление на индустриални отношения” от специалност, код 3470101  „Индустриални : Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 01.02.2019 30.08.2019 трета
Професия код код 346010 “Офис мениджър” от специалност, код 3460101  „Бизнес Администрация“. Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 01.02.2019 30.08.2019 трета
482040 “Организатор интернет приложения” от специалност, код 4820401  „Електронна търговия”. Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 04.03.209 30.09.2019 трета
344030 „Оперативен счетоводител“ от специалнпостта код 3440301 „Оперативно счетоводство“. Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 04.03.209 30.09.2019 трета
342020 “Сътрудник маркетингови дейности” от специалност, код 3420201  „Маркетингови проучвания“ Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 01.04.2019 31.07.2019 втора
345040 “Сътрудник в бизнес услуги” от специалност, код 3450401  „Бизнес услуги“ Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/   Варна 01.04.2019 31.07.2019 втора
345050 “Сътрудник в малък и среден бизнес” от специалност, код 3450501  „Малък и среден бизнес“ Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 01.04.2019 31.07.2019 втора
346020 “Офис секретар” от специалност, код 3460201  „Административно обслужване“ Дневна; Самостоятелна или Дистанционна  форма на обучение/ Всеки трети месец нови групи/ Варна 01.04.2019 31.07.2019 втора