Нашата мисия е да идентифицираме и задоволим дългосрочните нужди и цели на своите клиенти при осигуряване на високо качествени консултантски услуги в атмосфера на поверителност и взаимно доверие, за да им предоставим продължителни конкурентни предимства.

Фирма “Контролинг Маркетинг Планинг Консултинг” ООД е една от първите български консултантски фирми, създадена през октомври 1989г. с цел да подпомага българските и чуждестранни фирми и организации при взаимноизгодно коопериране на основата на висок професионализъм и оказвани консултантски услуги, трансфер на знания, “добри практики” и гарантирано доверие между партньорите. Фирмата е надлежно регистрирана във ВОС (1980/1990/2/2000).

Академичната кариера на управителя на фирмата проф. д.ик.н. инж. Ангел Мирчев и участието на утвърдени в страната и чужбина университетски преподаватели и експерти в ръководения от него екип, гарантират високо качество, научна обоснованост, новаторски идеи, приложимост и ефективност на оказваните консултантски услуги на фирми, организации, регионални и национални власти.

Нашето разбиране за взаимоизгоден успешен бизнес между нас и нашите клиенти се изразява чрез нашата Мисия и Схващането ни за триединство на Идея – Капитал – Доверие, като специално внимание отделяме на Доверието, което се стремим винаги да осигуряваме на нашите партьори и клиенти, поставени в центъра на нашето внимание.Стремим се чрез нашите новаторски Идеи да задоволяваме потребностите на нашите клиенти, осигурявши им ръст в тяхните финансови потоци и Капитал при най висока степен на лоялност и Доверие към техния Просперитет и Уникалност.

Нашата мисия е да идентифицираме и задоволим дългосрочните нужди и цели на своите клиенти при осигуряване на високо качествени консултантски услуги в атмосфера на поверителност и взаимно доверие, за да им предоставим продължителни конкурентни предимства.

Обекти на управленското консултиране са както производствените и непроизводствените предприятия и фирми, така и регионалните и национални публични организации и органи като общини, области, стопански и нестопански организации.

Високо качествени консултантски услуги в атмосфера на поверителност и взаимно доверие

Консултиране и обучение

  • групово

  • индивидуално

  • дистанционно

Мениджмънт консултиране

Стратегически и Финансов мениджмънт, инвестиционно консултиране

Мениджмънт консултиране

Подпомагане процеса на създаване и развитие на нов бизнес

Invest for Excel

Консултиране и обучение за ползване

Invest for Excel

Решение за всяка една организация, която разбира важността на надеждните капиталови инвестиционни анализи и бизнес оценяването

Консултиране и обучение

Стратегическо рационално, тактическо аналитично мислене и действия

Консултиране и обучение

Консултации и обучение за повишаването на ключовите мениджърски компетенции на мениджърския състав

Управленски екип

Проф.д.ик.н.инж. Ангел Мирчев
Проф.д.ик.н.инж. Ангел МирчевУправител и Ръководител проекти

Академичната кариера на управителя на фирмата проф. д.ик.н. инж. Ангел Мирчев и участието на утвърдени в страната и чужбина университетски преподаватели и експерти в ръководения от него екип, гарантират високо качество, научна обоснованост, новаторски идеи, приложимост и ефективност на оказваните консултантски услуги на фирми, организации, регионални и национални власти.
Нашето разбиране за взаимоизгоден успешен бизнес между нас и нашите клиенти се изразява чрез нашата Мисия и Схващането ни за триединство на Идея – Капитал – Доверие, като специално внимание отделяме на Доверието, което се стремим винаги да осигуряваме на нашите партьори и клиенти, поставени в центъра на нашето внимание.Стремим се чрез нашите новаторски Идеи да задоволяваме потребностите на нашите клиенти, осигурявши им ръст в тяхните финансови потоци и Капитал при най висока степен на лоялност и Доверие към техния Просперитет и Уникалност.

д-р Лиляна Мирчева, M.D.
д-р Лиляна Мирчева, M.D.Административен мениджър и ръководител проекти в здравната сфера и лечебните заведения